Umrede Gezilecek Yerler Nerelerdir?

Sözlükteki anlamı ‘ziyaret’ olan umre, Yüce Allah’ın rızasını kazanmanın ve cennet kapılarını aralamanın en güzel yollarından biridir. Bir nevi ‘küçük hac’ değerinde olan umre esnasında mutemir adayının Mekke ve Medine yolculuğu sırasında muhakkak uğraması gereken birtakım kutsal mekanlar bulunmaktadır.

Umreye giden mümini Mekke ve Medine’de yani İslam’ın ilk ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı bu topraklarda heyecanlı ve bir o kadar da İslam coşkusunu yaşatan keyifli bir yolculuk bekler.

Mekke’de Ziyaret Edilecek Yerler

 • Kabe

Kabe
Kabe

Dinimize göre tüm camilerin en kutsalı ve en değerlisi olan Kabe; umreye giden kişilerin görmek istediği ilk yer olabilir.

Müslüman aleminin kıblesi Kabe; Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir.

İslam dininde kutsal alan olarak bilinen ‘Mescid-i Haram’ın tam da ortasında konumlanmış olan Kabe; Umre esnasında mutemir adayı tarafından tavaf edilir.

 • Mescid-i Haram

Mescid-i Haram
Mescid-i Haram

Bir diğer adı ‘Harem-i Şerif’ olan Mescid-i Haram; ortasında Kabe’nin yer aldığı oldukça geniş bir alandır. Hz. Ömer döneminde genişletilen bu kutsal alan, her yıl milyonlarca Müslümanı misafir etmektedir.

Mescid-i Haram sınırları içerisinde zemzem kuyusu ve ‘Makam-ı İbrahim’ de bulunur.

 • Arafat

Arafat Dağı
Arafat Dağı

Mekke’nin hemen güneydoğusunda bulunan Arafat; şehir merkezine yalnızca 20 km uzaklıktadır. Doğusunda Rahmet Tepesi, batısında Nemire mescidi ile çevrili olan Arafat Dağı; İslam dinine göre tüm günahların affedildiği yani kişinin günahlarından arındığı tek yerdir.

Bu mekan; aynı zamanda İbrahim peygamberin haccın uygulanışına dair bilgileri Cebrail (a.s)’den öğrendiği ve Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva’nın cennet’ten kovulduktan 300 yıl sonra tekrar bir araya geldikleri yerdir.

 • Sevr Dağı ve Sevr Mağarası

Sevr Mağarası Girişi
Sevr Mağarası Girişi

Hz. Muhammed (SAV)’in Mekke’den Medine’ye doğru gerçekleştirdiği ‘hicret’ sırasında en yakın dostlarından biri olan Hz. Ebubekir (a.s) ile birlikte konakladığı Sevr mağarasına ev sahipliği yapan Sevr Dağı; Mekke’nin güneyinde bulunan, 500 metre yüksekliğe sahip olan bir dağdır.

Hz. Muhammed (SAV) ve Ebubekir (a.s); burada 3 gece konakladıktan sonra Kızıl Deniz üzerinden Medine’ye ulaşmışlardır.

 • Müzdelife

Arafat'tan Müzdelife'ye Geçen Hacılar
Arafat’tan Müzdelife’ye Geçen Hacılar

Arafat ile Mina Dağı arasında yer alan Müzdelife; mutemir adayının Arafat Dağı’ndan sonra uğraması gereken ilk adrestir.

Burada konaklayarak, sabaha kadar dua eden Müslümanlar; sabah namazlarını kıldıktan ve Müzdelife vakfelerini de tamamladıktan sonra Mina Dağı’na doğru yola çıkabilirler.

 • Mina Dağı

 Mina'da Şeytan Taşlayan Hacılar
Mina’da Şeytan Taşlayan Hacılar

Hacı adaylarının şeytan taşladıkları ve kurban kestikleri Mina Dağı’na umreye gidenler de uğrayabilirler. Lakin burada şeytan taşlamak ya da kurban kesmek; mutemir adayları için zorunlu değildir.

Mina sınırlarında bulunan ‘Akabe’ isimli mekan; ‘ümmet kardeşliği’ sisteminin başladığı yer olduğu için mutemir adaylarının uğraması gereken bir diğer yerdir. Akabe isimli bu yerde hicretten hemen önce Hz. Muhammed (SAV), Medineli Müslümanlar ile ‘kardeşlik anlaşması’ yapmış; ardından da Medine’ye daha rahat bir şekilde hicret etmiştir.

 •  Hudeybiye

Hudeybiye'den bir kare
Hudeybiye’den bir kare

Hicretten hemen sonra Medineli Müslümanların, Mekke yolculuğu esnasında uğradığı ve Mekkeli müşrikler ile Hudeybiye anlaşmasını imzaladıkları bu yer; umre ziyaretinde bulunanların mutlaka görmeleri gereken adresler arasında bulunur.

 • Cidde

Hz. Havva'nın Kabrinden Bir Görüntü
Hz. Havva’nın Kabrinden Bir Görüntü

Hz. Havva’nın kabrinin yer aldığı ve zamanın en önemli ve en büyük ticaret merkezlerinden olan Cidde; hepsi birbirinden değerli camileri ile Umre esnasında görülmeye değer yerler arasındadır. Mutemir adayı Hz. Havva’nın kabrine uğradıktan sonra buradaki camilerde dua edebilir.

Medine’de Ziyaret Edilecek Yerler

 • Medine şehri ve Medine Haremi

Sınırları Hz. Muhammed (SAV) tarafından belirlenen Harem Bölgesi’ne tabi olan Medine Şehri; Mekke’den sonra kutsal kılınan ikinci şehirdir.

Mekke’yi çevreleyen Harem’in merkezi Kabe olmakla birlikte Harem’in hemen ortasında Mescid-i Nebevi bulunur. Bu Harem bölgesi içerisinde Müslümanlara Kuran-ı Kerim’e ve sünnetlere uymayan herhangi bir eylem yapmaları hiçbir şekilde müsaade edilmez.

 • Mescid-i Nebevi

Mescid-i Nebevi
Mescid-i Nebevi

Hz. Muhammed (SAV)’in ve ashabının Medine’ye hicretinden sonra inşa ettikleri ilk yapı olma özelliği taşıyan Mescid-i Nebevi; yaklaşık olarak 200 metrekarelik bir alandır.

Hz. Muhammed (SAV)’in bir hadisinde ‘Benim mescidimde kılınan bir namaz; Mescid-i Haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir’ diyerek; tüm Müslümanları Mescid-i Nebevi’de namaz kılmaya davet etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (SAV)’in kabri de burada yer alır.

Mutemir adayı; Nebevi içerisinde bulunan, bir diğer adı ‘Cennet Bahçeleri’ olan; Hz. Muhammed (SAV)’in kabrinden minberine kadar uzanan Ravza-i Mutahhara’yı da ziyaret ederek, yakından görebilir.

 • Kuba Mescidi

Kuba Mescidi
Kuba Mescidi

Hz. Muhammed (SAV)’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında uğradığı ve 4 gün boyunca konakladığı Kuba’da inşa ettirdiği meclis; mutemir adayının uğrayabileceği ve dua edebileceği kutsal alanlar arasında kabul edilir.

Hz. Muhammed (SAV) bu mescit hakkında ‘Kim Kuba meclisine kadar gider ve orada namaz kılarsa, kendisi için umreye denk bir ecir olur’ ifadesini kullanmıştır.

 • Baki Mezarlığı

Baki Mezarlığı
Baki Mezarlığı

Hz. Osman, Hz. Aişe, Hz. Fatıma gibi çok önemli şahsiyetlerin kabrinin bulunduğu Baki Mezarlığı; Mescid-i Nebi’nin hemen doğu tarafına düşer.

Buraya uğrayan mutemir adayının buradaki sahabelere selam vermesi, dua etmesi ve Allah (c.c)’dan af dilemesi önerilir.

 • Uhud ve Bedir Şehitlikleri

Uhud Şehitliği
Uhud Şehitliği

Uhud ve Bedir savaşı esnasında şehit olan sahabelerin defnedildiği bu şehitliklerin ziyaret edilmesi ve İslamın ilk şehitlerinin ruhuna fatihalar okunması önemlidir.

 • Mescid-i Ebubekir, Mescid-i Ömer, Mescid-i Osman ve Mescid-i Ali

Hz Ali Mescidi
Hz. Ali Mescidi

Mescid-i Ebubekir; Mescid-i Nebevi’den sadece 445 adım uzaklıkta bulunurken, Mescid-i Ömer; 530 adım, Mescid-i Ali; 290 metre uzaklıkta yer alır.

Mescid-i Osman ise Hz. Muhammed (SAV)’e ait olan mescidin hemen kıble yönündedir.

 • Mescid-i Kıbleteyn

Mescid-i Kıbleteyn
Mescid-i Kıbleteyn

Medine’nin kuzeybatısına düşen bu mescit; iki kıblelidir. Kıble değişikliğine sahne olan bu mescit; kıblenin Kabe olmasından sonra Mescid-i Kıbleteyn ismini almıştır. Kıble değişikliğinden önce ise namazlar; Mescid-i Aksa yönünde kılınmıştır.

Siz de bu değerli ve kutsal yerleri ziyaret etmek, dua etmek ve İslam’ın önderleri hakkında daha fazla bilgi sahip olmak için umreye gitmek ister misiniz?