1. TERVİYE GÜNÜ (8 ZİLHİCCE )

a. Gerekli temizlik ve hazırlık yapılır.
b. İhram Giyilir.
c. İhram namazı kılınır.
d. Hac için niyet edilir.
e. “Allah’ım seni n rıza n iç in haccetmek istiyorum. Onun edasını bana kolay kıl ve haccımı kabul buyur. Allah rızası için hacca niyet ettim ve ihrama girdim.”
f. Telbiye getirilir.
g. Niyet ve Telbiye sonrasında ihram yasakları başladı.
h. Ardından gruplarla birlikte Arafat’a çıkılır ve Gece orada geçirilir.

2. Arafat Zilhicce’nin 9.Günü (Farz)

a. Sabah namazından vakfe zamanına kadar, Kuran, dua ve zikirle vakit geçirilir.
b. Arafat vakfesinin vakti öğlen namazından sonra başlar.
c. Öğlen namazından önce gerekli hazırlık yapılır, (WC-Abdest)
d. Öğlen ve ikindi Namazı Öğle vaktinde (Cem-i takdim) birleştirilerek kılınır.
e. Topluca “vakfe duası” yapılır.
f. Güneş batana kadar Arafat vaktidir.
g. Müzdelifeye hareket etmeden önce hazırlık yapınız (WC­-Abdest)
h. Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye hareket edilir.

3. Müzdelife Vakfe (Vacip)

a. Akşam ve Yatsı namazını yatsı namazı vaktinde kılınır. (Cem-i Tehir) Vacip
b. Cemerat için taş toplayınız. ilk gün için 7 Taş, ikinci gün için 21 taş, üçüncü gün için 21 taş, Toplam 49 taş toplayınız. (Müzdelife’den toplamak sünnettir.) Taşlar nohut ve fındık büyüklüğünde olmalıdır.
c. Sabah namazına kadar bir süre istirahat ediniz.
d. Sabah namazını geciktirmeden kılınız.
e. Namazdan sonra Müzdelife vakfesini yapınız. (Vacip)
f. Vakfe’den sonra Mina’ya hareket ediniz.

4. Mina Cemerat

a. Büyük Cemre’ye gidiniz ve 7 taş atınız
b. Sünnet-i seniyyeye uygun vakti ise; güneşin doğuşu ile öğle/ zeval vakti arasıdır.
c. Taş atıldıktan sonra Kurban kesilme haberi bekleyiniz.
d. Traş (Halk – Ustura, Teksir – Saçları kısaltma)

5. Tavaf (Farz)
a. Hac tavafına niyet edilir. Hacer-i Esved hizasından başlanır
b. Bismillahi Allahu Ekber denilir, Kabe’nin etrafında toplam 7 kez dönülür (7 şavt)
c. Kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette, omuzları silkeleyerek, çalımlıca yürümektir. (Remel) Hanımlar Remel yapmaz
d. Tavaf sırasında bildiğiniz duaları okuyabilirsiniz.
e. Tavaf sonrası 2 rekat tavaf namazı kılar. (Vacip)
f. Tavaf ve Namaz sonrası Zemzem içiniz.

6. Say
a. Hac Say Niyet yapınız.
b. Say toplam 7 şavttır. Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter.
c. İki yeşil direk arasında erkekler Hervele yapar Remel’den daha hızlı olarak koşmaktır. (Sünnet) Hanımlar hervele yapmaz.
d. Say vaciptir, yapılmazsa kurban gerekir.

7. Cemerat (11 Zilhicce)
a. Taşlama öğle vaktinden sonra başlar. 7 Taş küçük cemreye taş atılır. 7 taş orta cemreye taş atılır. 7 taş büyük cemreye taş atılır

8. Cemerat (12 Zilhicce)
a. Taşlama öğle vaktinden sonra başlar. 7 Taş küçük cemreye taş atılır. 7 taş orta cemreye taş atılır. 7 taş büyük cemreye taş atılır

9. Veda Tavafı (Vacip)
a. Mekke’den ayrılmadan önce Veda tavafı yapınız.