KONYA

Aziziye Mah Aziziye Cad 3/104 Şahin İşhanı
KONYA/KARATAY 
Tel:  0332 300 0030
Fax: 0332 300 0030
Mail:kelesturizm@hotmail.com

ILGIN

Camiatik Mah N.İspir Cad No:63
KONYA/ILGIN
Tel:  0332 881 3388
Fax: 0332 881 3388
Mail:kelesturizm@hotmail.com

AKŞEHİR

Meydan Mah Tarık Buğra Cad No:23 
KONYA/AKŞEHİR
Tel:  0332 812 6766
Fax: 0332 812 6766
Mail:kelesturizm@hotmail.com