Suudi Arabistan Genel Bilgiler

Suudi Arabistan Genel Bilgiler

Suudi Arabistan, İslam’ın kutsal beldelerini ve doğuş topraklarını yönetimi altında tutan bir devlet olduğundan bütün dünya Müslümanlarının gündeminde olan bir devlettir. Hac ve umre için bu devletin vizesine ihtiyaç duyulması sebebiyle bu ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin zorunlu olarak bu devletle bir irtibatları da oluyor. Dünyaya “seriatla yönetilen ülke” olarak lanse edildiğinden dolayı da sık sık tartışmalara konu olmaktadır.

  
SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Resmi Adı                    : Suudi Arabistan Krallığı
Başkenti                      : Riyad
Yönetim Biçimi             : Monarşi
Para Birimi                   :Suudi Arabistan Riyali
Para Birimi Paritesi      :
1 Usd = 3.75 Riyal (Mart 2001)

Kişi Başına Gelir            :9000 $ (1999)
Diğer Önemli Şehirleri  :Mekke,Medine,Cidde,Taif,Dammam,Dahran,Bureyde.
Yüzölçümü                   : 2.150.000 Km2
Nüfusu                          : 23,000.000 (2000 Tahmini). Nüfusun % 77.5’i şehirlerde       yaşamaktadır.
Nüfus Artış Hızı           : % 3.9
Etnik Yapı                   : Nüfusun % 94’ü Araptır. Kalan Nüfusu Da Güney Asyalılar, Türkistan Türkleri Ve Huiler Oluşturmaktadır.
Dil                                : Resmi Dil De Konuşulan Dil De Arapça’dır.
Din                               : Resmi din İslâm’dır ve halkın % 99’u Müslüman dır. Müslümanların çoğu Sünni ve büyük çoğunluğu Hanbelidir. Az sayıda da Şii vardır. Müslümanların dışında az sayıda Hıristiyan ve Doğu dinleri mensubu mevcuttur.
Elektrik                        :110 & 220 Volt
Tel. Kodu                     :
(00966) Mekke(2)           (00966) Medine(4)

Türkiye’yi Aramak İçin: 0090+Alan Kodu + Tel
Çalışma Saatleri                    :
Bankalar      : Cumartesi – Çarşamba 08:00-12:00 17:00-20:00 ArasıMağazalar    : Cumartesi – Çarşamba 09:00-12:00 15:00-18:00 Arası
Cep Telefonu                :Turkcell- Arıa
Ort.Hava Sıcaklığı         : En Düşük 25, En Yüksek 47
Havayolu seyahat süresi:  3 – 3,5 saat
Okur Yazarlık Oranı       :%62.8
Hafta Tatili                            : Perşembe – Cuma
Türkiye İle Saat Farkı : Yaz Döneminde Yok. Kışın 1 Saat Önde.
Enflasyon Oranı             : (Tüketici Fiyatları) % -1.2 (1999)
İhracat                          : 48 Milyar $
İthalat                           : 28 Milyar $
İşgücü                           : 7.000.000
Doğal Kaynaklar                   : Petrol Rezerv : 261,5 Milyar Varil (1999) Üretim : 8,8 Milyon Varil/Gün

Coğrafi Durumu          :Ortadoğu ülkelerinden sayılan ve Arap Yarımadası’nın büyük bir kısmını kaplayan Suudi Arabistan kuzeyden Ürdün ve Irak, kuzey doğudan Kuveyt, doğudan Basra Körfezi, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, güney doğudan Umman, güneyden Yemen, batıdan Kızıldeniz’le çevrilidir. Topraklarının % 1’i tarım alanı, % 39’u otlak, kalanı çöl ve kumsaldır. Suudi Arabistan’a sıcak ve kurak bir iklim hâkimdir.

Yönetim Şekli              : Suudi Arabistan krallık rejimiyle yönetilmektedir. Kral oldukça geniş yetkilere sahiptir. Yasama yetkisi de kralın elindedir. Anayasaya göre ülkede uygulanacak yasaların şeriata dayanması gerekir. Ancak pratikte bu konuda birçok pürüz mevcuttur. Anayasayı değiştirme yetkisi kralın elindedir.
Her ne amaçla olursa olsun toplantı ve tören için özel izin gerekir. Suudi Arabistan, BM, IKÖ (İslâm Konferansı Örgütü), Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), IMF (Uluslararası Para Fonu), İslâm Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir.

İdari bölünüş: 13 idari bölgeye ayrılır.
Tarihi
Bilindiği üzere bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar İslâm’ın beşiği olan topraklardır. Bu itibarla bu toprakların İslâmi tarihi Resulullah (a.s.)’ın peygamber olarak ortaya çıkmasıyla başlamış, Halifeler, Emeviler ve Abbasiler dönemleriyle devam etmiştir. Bazı küçük karışıklıklar ve ayaklanmalar müstesna tutulursa bu dönemlerde bu toprakları sürekli hilafeti temsil eden devletin yönetimi altında olmuştur.
I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanması üzerine Ibni Suud yönetimi 1921’den sonra Hâil, Tâif, Mekke, Medine ve Cidde’yi de ele geçirdi. Abdülaziz ibni Suud 5 Aralik 1924’te Necd ve Hicaz kralı olarak ilan edildi. 27 Mayıs 1927’de İngilizlerle yapılan anlaşmayla “Necd ve Hicaz Krallığı” bağımsız bir devlet statüsü kazandı. 1932’de devletin adı “Suudi Arabistan Krallığı” olarak değiştirildi.

İslami Hareket
Suudi Arabistan yönetiminin uyguladığı sıkı baskı politikası ve örgütlenmeye karşı getirilen yasaklar bu ülkede örgütlü bir İslami faaliyet yürütülmesine imkân vermemektedir. Hâlen faaliyet yürüten kuruluşların tamamı devlete bağlıdır ve devletin resmi politikasını savunmak zorundadır. 100 bin kişilik bir orduya sahip olan Suudi Arabistan’ın 300 bin kişinin çalıştığı bir istihbarat örgütünün bulunması sebebiyle cemaat çalışmaları yürütülmesi de oldukça zor olmaktadır. Başta Müslüman Kardeşler olmak üzere kendi ülkelerinde İslâm’ı devlete hâkim kılmayı amaçlayan cemaatlerin Suudi Arabistan’da faaliyette bulunması yasaklanmıştır. İbni Abdülvehhab’ın görüşlerine dayandırılan resmi davet çalışmalarının amacı ise Suud yönetiminin izlediği politikaya bir meşruiyet zemini oluşturmak ve özellikle gençler arasında resmi sansürden geçmemiş fikirlerin yayılmasına fırsat vermemektir.

Ekonomi
Suudi Arabistan ekonomisi birinci derecede petrole dayanır. Günlük petrol üretimi 8 milyon varildir. Bu miktarla OPEC ülkeleri arasında birinci sırayı alır. Bu miktar OPEC ülkelerinin 24 milyon 520 bin varil olan günlük toplam petrol üretiminin üçte birine yakındır. Yılda ortalama 33 milyar m3 miktarında da doğal gaz üretmektedir. Petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 35’tir. Suudi Arabistan hacdan da önemli miktarda gelir sağlamaktadır. Suud yönetimi hacılardan ayakbastı parası, özel hizmet parası gibi çeşitli vergiler almaktadır. Tarım son yıllarda petrolden elde edilen gelirlerle nispeten geliştirilmiştir. En çok üretilen tarım ürünlerinin başında tahıl ve çeşitli sebzeler gelir. Son yıllarda seracılığın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Basta hurma ve üzüm olmak üzere bazı meyveler de yetiştirilmektedir. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin milli gelir içindeki payı % 6’dir.

Sanayi
Suudi Arabistan’ın sanayi kuruluşlarının başında petrol arıtma ve petrokimya tesisleri gelir. Üretime dayalı sanayi pek gelişmemiştir. Ancak son yıllarda bazı sanayi kollarının oluşturulması yolunda mesafe katedilmiştir.
Şimdiye kadar kurulmuş olan sanayi kuruluşları genellikle gıda, meşrubat, sigara, tekstil, dericilik, konfeksiyon, mobilya, ağaç işleri, kâgıt ve kırtasiye malzemeleri imalatı, plastik, çimento ve diğer inşaat malzemeleri üretimi, maden isleri, madeni ve toprak eşya üretimi, büro malzemeleri ve çeşitli mekanik ve elektrikli araçlar üretimi sektörleriyle ilgilidir.

İklim Şartları – Hava Sıcaklık Durumu
Son dönemlerde Ramazan umresi ve Hac Mevsimi iklimin yumuşak olduğu kış aylarına denk geldiğinden, gündüzleri çok rahatsız etmeyen bir sıcaklık, akşamları ise hafif bir serinlik olabilir. Medine yılın her anı Mekke’ye göre daha serindir. Sıcaklık gündüzleri kışın 25 – 30o C  akşamları 15 – 20o C , Yazın ise gündüzleri en yüksek sıcaklık 45 – 50o C , geceleri en düşük sıcaklık 20 – 25o C olmaktadır. Öğle saatlerinde mümkün mertebe dışarıda kalmamaya dikkat etmeliyiz.

Sağlığımızı Korumaya Dikkat Etmeliyiz
Suudi Arabistan yıllar geçtikçe sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltti. Hastaneler hala ücretsiz ancak özel hastanelerin sayısı da bir hayli fazla. Genel olarak sağlık hizmetlerinde sıkıntı ve aksama hissedilmiyor.
Musluk suları genelde içilmiyor. Şişe suyu tercih ediliyor. Hemen her bölgede hastane bulunuyor. Her türlü sağlık probleminde bu hastanelere gidebiliyoruz. Sürekli ilaç kullanıyorsanız yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Aşırı kalabalık zamanlarda hizmetlerde aksama olabileceğini göz önünde bulundurunuz.

 Kıyafet Seçimi
Havanın genellikle sıcak ve güneşli olması nedeniyle, yanımıza ince ve açık renkli kıyafetleri almalıyız. Kumaş cinsi olarak keten ve pamuk cinsi tercih edilmelidir. Ancak her ihtimale karşı bir ceket veya hırka (yelek) götürmekte fayda var. İhram alırken kalın olanını seçmemiz faydalı olacaktır.

Telefon Sistemi
Türkiye ‘den götüreceğiniz mobil telefonları uluslar arası kullanıma açtırmanız gerekiyor. Ayrıca Türkiye ‘ye telefon kabinlerinden ucuz telefon açabilir veya telefon kartı satın alabilirsiniz. Suudi Arabistan hazır mobil telefon sim kartı satın alıp cihazınıza takarak kullanabilirsiniz.

Alışveriş
Giderken yanınıza Riyal, Dolar veya Euro alabilirsiniz. Bazı alışveriş yerlerinde kredi kartı da kullanılabilmektedir. Mağazalardan günün her saatinde alışveriş yapılabilirsiniz. Hediyelik alışverişlerinizi hem Mekke, hem de Medine ‘de yapabilirsiniz. Hurma alışverişi için daha çok Medine tercih edilir.

PTT Kargo
Satın alacağınız hurma vb eşyalarınız ile zemzem bidonlarınızı Mekke ve Medine’den Türkiye’nin her yerine eşya taşıyan Ptt kargo  vasıtası ile gönderebilirsiniz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.