Ramazan Umresinin Fazileti

Ramazan Umresinin Fazileti

 Bakara Suresi’ne göre yüce kitap Kuran-ı Kerim’in peygamber efendimiz  Hz. Muhammed (sav)’e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak biz müslümanlara emredilmiştir. 11 ayın sultanı olan ramazan geçirdiğimiz yıllar içerisindeki en kutsal ay olarak kabul edilir. Aynı zamanda Ramazan’ın 27. günü  bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de bu kutsal ayımızın içerisinde olup, bolca ibadetle değerlendirilmesi gereken en kutsal günlerimizden birisidir. Bakara suresinin 185. Ayetinde bize şöyle emredilmiştir ;O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz!

RAMAZAN UMRESİ’NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Bu kutsal aya erişip de umre yapmak isteyen Müslümanlar ise Peygamber Efendimiz (sav)’in müjdesine nail olacaklardır. İbni Abbas (r.a)’ın rivayet ediyor;

Resulullah (sav) veda haccına gitmek istediğinde bir kadın kocasına “Devenin üzerinde beni de Resululllah (sav) ile beraber hacca gönder” dedi.

Kocası: “Yanımda sana hac için vereceğim devem yok” dedi.

Kadın: “Beni falan erkek deven üzerinde hac ettir” dedi.

Kocası: “O Allah yolunda kullanılmak üzere muhafaza ediliyor” dedi ve Resulullah (sav)’e geldi.

“Hanımım size selâm ve Allah’ın rahmetini gönderdi. O kendisini sizinle hacca göndermemi istedi. ‘Beni Resulullah ile birlikte hacca gönder’ dedi. Ben de ‘Yanımda hac yapman için vereceğim deve yok’ dedim.

“Fakat hanımım, ‘Falan deve ile hacca gönder’ dedi.

“Ben, ‘O deve Allah yolunda kullanılmak için muhafaza ediliyor’ dedim.”

Bunun üzerine Resulullah (sav), “Eğer hanımını o deve üzerinde hacca gönderirsen, deve de Allah yolunda olur” buyurdu.

Adam: “Hanımım bana, sizinle hacca denk ameli sormamı istedi.”

Resulullah: “Hanımına selâmımı, Allah’ın rahmeti ve bereketini söyle ve ona haber ver: Ramazan’da umre benimle hacca bedeldir” buyurdu. (EbûDâvûd, Menasik: 80; Müslim, Hacc: 221)

RAMAZAN’DA UMRE YAPMAK HACCA DENKTİR

Abdullah ibni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor:

Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, Ensardan bir kadına şöyle buyurdu:“Ramazan ayı geldiği zaman umreye git. Çünkü bu ayda yapılan umrenin sevabı hacca denk gelir.” (Nesâi, Sıyam: 6)

RAMAZAN UMRESİ’NİN SEVABI

İbni Abbas RadiyallâhuAnhümâ rivayet ediyor. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:“Kim Ramazan ayında Mekke’ye kavuşup orucunu tutar ve kolayına geldiği kadar gecesini ibadetle geçirirse, Allah ona Mekke dışında yüz bin Ramazan ayı orucunu tutma sevabı yazar ve Allah ona her gün ve her gece karşılığında bir köleyi hürriyetine kavuşturma sevabı verir.

Her günün karşılığında Allah yolunda bir atın düşmana hücumunun sevabını yazar. Yine gündüz bir hasene (ecir, sevap), gece bir hasene yazar.”
(İbniMâce, Menasik: 106.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.